Váš krok správným směrem!
Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení!

Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí – v tomto případě ze vzduchu a transportuje ho do prostoru bytu, rodinného domu nebo kanceláře. Využívá se pro topení, ohřev užitkové vody a případně i pro chlazení. Provoz tepelného čerpadla je ekonomičtější a levnější oproti jiným zdrojům tepla díky principu transportu, nikoliv přeměny tepla např. spalováním. Sluneční záření jako trvale obnovitelný zdroj energie stále ohřívá atmosféru. Nízkoteplotní energie vzduchu je tepelným čerpadlem přeměněna na vyšší hladinu a akumulována do vody, kterou je možno následně plně využít pro vytápění a ohřev.

Již řadu let dodává společnost Toshiba technologii tepelného čerpadla nejvyšší kvality. Dlouholetý vlastní výzkum a vývoj invertorové technologie, optimalizace řízení výkonu a využití špičkových vlastností původního dvojrotačního vačkového kompresoru – to jsou hlavní atributy a mílové kroky k energeticky nejúspornějšímu provozu. Výsledkem je zařízení, které produkuje pouze takovývýkon, který je právě potřeba. Při jmenovitém výkonu dosahuje zařízení Toshiba hodnoty 4,66 (COP), při částečném zatížení dosahuje koeficient využití energie až hodnoty 9!

Tepelné čerpadlo Toshiba vám přináší neuvěřitelné možnosti. Můžete ho instalovat samostatně nebo společně s klasickým zdrojem vytápění – kotlem (plyn, olej, dřevo atd.). Při použití fain-coil jednotek namísto radiátorů si můžete v létě užívat komfortu klimatizované místnosti. (jednotky fancoil obsahují ventilátor a výměník, kterým cirkuluje topná nebo chladící voda. Z fan-coil jednotky je vyveden odvod kondenzátu.). Příprava teplé užitkové vody v zásobníku je zcela nezávisle na režimu chlazení nadále v provozu dle nastavených parametrů.

TOSHIBA tepelné čerpadlo vzduch-voda – technologie s nejvyšším komfortem

Základní přednosti

Při investici do tepelného čerpadla se nejedná pouze o optimalizaci pořizovacích nákladů. Výrazný vliv na zhodnocení investic mají provozní náklady, které by měly být co nejnižší. Vysoká flexibilita a možnosti řízení jsou další podstatná kriteria volby. Až po zvážení všech těchto hledisek je možné se správně rozhodnout.

TOSHIBA – jednička na poli úspor energie
Extrémně vysoká účinnost je hlavní předností, která byla u invertorových zařízení Toshiba mnohokrát oceněna a díky níž se tato zařízení řadí k absolutní světové špičce. Kvalitu tvoří dokonalost detailů a jejich souhra – stejnosměrný dvojrotační vačkový kompresor, hybridní plně invertorový řídící systém, optimální využití vlastností chladiva R410A, stejnosměrné motory ventilátorů a více.

Porovnání nákladů

náklady

Komponenty tepelných čerpadel

Toshiba tepelné čerpadlo vzduch-voda je koncipován jako split systém a skládá se z venkovní jednotky (kompresorová část a kondenzátor) a vnitřní jednotky v podobě hydro-boxu. Na tento hydrobox jsou připojeny všechny ostatní potřebné části systému (např. ohřívač teplé vody, radiátory, podlahové vytápění apod.)

Venkovní jednotka – TOSHIBA Super Digital Inverter: Úkolem venkovní jednotky je získat tepelnou energii ze vzduchu a předat ji dále do hydroboxu pomocí chladícího okruhu. Toshiba používá modifikaci ověřených venkovních jednotek Super Digital Inverter série 4. Jedná se o zařízení s extrémně tichým provozem, plným frekvenčním řízením otáček a s dvojrotačním vačkovým kompresorem bez vibrací a chvění. Plné využití IPDU invertorového řízení přináší extrémně vysokou účinnost a nízkou spotřebu energie. Široké možnosti pro montáže přináší maximální délka rozvodů 30 m mezi venkovní jednotkou a hydro-boxem. Hranice provozních teplot jsou pro vytápění od -20°C do 25 °C, pro chlazení od 10 °C do 32 °C a pro ohřev užitkové vody od -20°C do 42 °C. Maximální délka potrubí mezi venkovní jednotkou a hydroboxem je 30 m.

Hydro-box pro vnitřní instalaci: V hydro-boxu dochází k ohřevu vody přenosem tepelné energie z okruhu venkovní jednotky a chladiva prostřednictvím deskového výměníku. Takto lze dosáhnout teploty vody až 55°C. Mimo deskového výměníku obsahuje hydrobox také oběhové čerpadlo topení, expanzní nádobu, ovladač a přídavné elektrické topení. Integrovaný řídící systém ovládá všechny ventily, čerpadla a další části systému, např. i ty, které zajistí plný provoz topné soustavy při velmi nízkých teplotách.

Teplovodní zásobník (Bojler): Zásobník z ušlechtilé oceli je opatřený tepelnou izolací a tepelným výměníkem, který je optimalizován pro tepelné čerpadlo vzduch-voda. Tepelný výměník je naddimenzován aby bezpečně přenesl energii z primárního vodního okruhu o teplotě 55°C a ohřál teplou užitkovou vodu. Zásobník je vybaven potřebnou regulací - teplotním senzorem, bezpečnostním tepelným čidlem a přídavným elektrickým topným registrem.

Ovládání: Dálkové ovládání je integrováno v hydro-boxu a řídí veškerý provoz a funkce tepelného čerpadla vzduch-voda. Základním prvkem je velký, dobře čitelný LCD-displej, který podává informace o aktuálních provozních a požadovaných hodnotách. V ovladači je integrován týdenní časovač, kteří zajišťuje komfort přeprogramování zapínání a vypínání zařízení a provoz týdenního režimu dle požadavků uživatele. Další výbavou řídícího systému jsou funkce nočního útlumu, protimrazová ochrana, preference ohřevu teplé vody (boost) stejně jako funkce ochrany proti šíření bakterie legionely. V případě potřeby je možno k stávajícímu ovladači na hydro-boxu instalovat ještě druhý paralelní ovladač (např. instalovaný přímo v obytné části domu) .

Typy instalací

Příklad instalace do nového domu
Příklad dodatečné instalace v domě se stávajícím topením
Příklad instalace do nového domu
Příklad instalace do nového domu