VRF SYSTÉMY

Systémy VRF, tj. systémy s variabilním prouděním chladiva, využívají provozních a technických výhod přímého odpařování. Nová generace VRF systémů pod výrobním označením S-MMS, S-HRM a MiNi S-MMS má plné a výhradní nasazení invertorové technologie ve všech venkovních jednotkách a optimální využití technických parametrů ekologického chladiva R 410 A. Kombinace těchto dvou technických řešení se podařilo snížit příkon až o třetinu oproti běžným systémům.Díky modulovému uspořádání a flexibilitě při výběru vnitřních jednotek se dají použít pro jakkoli velkou budovu. Vzhledem k minimální spotřebě energie, nízkým provozním nákladům, přesné regulaci výkonu, tichému provozu a maximální záruky spolehlivosti a kvality, jsou VRF systémy tou správnou volbou.

Použití: 
Nákupní centra – nabízejí maximální přizpůsobivost prostoru
Kanceláře – použití nenápadných a výkonných zařízení
Hotely – na jeden VRF systém až 48 vnitřních jednotek
Rodinné domy – MiNi S-MMS je nejmenší VRF systém na trhu, malý rozměrem, velký výkonem
Přehled VFR systémů MiNi-SMMS, S-MMS, S-HRM
Kazetové jednotky Nástěnné jednotky Podstropní
MMU- MMK- MMC-
kompaktní
60x60
4-cestné 2-cestné 1-cestné základní kompaktní podstropní
 
Mezistropní jednotky Parapetní jednotky Skříňové
MMD- MML- MMF-
nízké mezistropní vysoké větrací neopláštěné opláštěné Skříňové